Kolejowe inwestycje na stacji w Choszcznie

Wykonawca robót Colas  Rail w okresie od 17 marca do 06 kwietnia 2021 roku na stacji w Choszcznie w różnych miejscach wykonał następujące prace inwestycyjne. Na torze stacyjnym numer jeden zakończone zostały prace przy zagęszczaniu warstwy kruszywa. Nawieziona i utwardzona jest  już warstwa tłucznia, na której od osiedla południowego trwa obecnie układanie betonowych podkładów w kierunku peronów. Trwa montaż nowych szyn  do podkładów wraz z ich przytwierdzeniem. Na całej długości rozebrano stare tory stacyjne numer trzy i pięć. W rejonie budynku dworcowego na pierwszym peronie zlikwidowane zostały  stare fundamenty po rozebranej kładce nad torami oraz trwa wywożenie starej ziemi aby można było rozpocząć prace przy wylaniu fundamentów pod słupy do budowy wiaty peronowej, budowy kanalizacji ściekowej w celu odprowadzenia wody deszczowej oraz wylania fundamentu do układania krawędzi peronowych. Nadal  prowadzone są budowlane prace przy przejściu podziemnym przy budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się na peronie pierwszym. Wewnątrz tunelu podziemnego ściany i wyjścia z tunelu wykładane są kamiennymi płytami. Pytanie do inwestora. Dlaczego tylko na stacji kolejowej w Choszcznie Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Centrum Realizacji Inwestycji w Poznaniu nie zaplanował w projekcie wybudowania w XXI wieku wind do przejścia podziemnego prowadzącego na perony w Choszcznie.

 Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze