Kolejny etap modernizacji stacji kolejowej w Choszcznie

Przerwa świąteczna wstrzymała na kilka dni prace modernizacyjne prowadzone na stacji kolejowej w Choszcznie do szóstego stycznia 2020 roku. Zakończone zostało wywożenie ziemi z peronu drugiego oraz z torów nr 2 i 6. Dokonano wycinki drzew przy ulicy Kolejowej wzdłuż całego toru nr 3. Wycięto także kasztan przy stacji obok kładki przejścia dla pieszych prowadzącej z peronu nr jeden na peron nr dwa, która musi zostać zdemontowana aby można dalej prowadzić prace przy budowie nowego peronu nr dwa. Zostały wylane fundamenty pod budowę przejścia podziemnego pod torami oraz do zbiornika do odprowadzania wody przy ulicy Kolejowej. Zostały już częściowo przywiezione i złożone elementy krawędzi peronowych  oraz gotowe elementy do budowy zbiornika wodnego. Rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze do zabezpieczenia i wzmocnienia ceglanego wiaduktu kolejowego w km- 139,120 przechodzącego pod torami prawie równolegle do ulicy Sienkiewicza.  Przywieziono długie szyny, które wyładowane i rozciągnięte są na całej długości toru nr jeden.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze