Kolej w Egipcie

Główna linia kolejowa w Egipcie Asuan – Kair przebiega równolegle wzdłuż rzeki Nil. W większości linie kolejowe są jednotorowe lub dwutorowe, które są jeszcze nie zelektryfikowane a pociągi  prowadzone są tylko trakcją spalinową. Na niektórych stacjach są tory boczne służące do załadunków wagonów głównie trzciny cukrowej. Większe stacje posiadają tory główne dodatkowe służące do krzyżowania pociągów, z których odchodzą tory prowadzące na zakładowe bocznice. Na trasie przejazdu pociągu jest bardzo dużo przejazdów kolejowych ze względu na położenie miast i wsi po obu stronach Nilu. Semafory obsługiwane są za pomocą dźwigni, które podnoszą ramię semafora przy pomocy linek coś w rodzaju polskich pędni. Kursują tu pociągi towarowe, regionalne oraz pośpieszne dalekobieżne zestawione z niemieckich wagonów sypialnych z lat 80-tych z przedziałami dla 2 osób każdy. Trasę o długości 750 km pociąg przejeżdża w ciągu niecałych 10-ciu godzin. Obecnie na dosyć szeroką skalę prowadzone są tu inwestycje w infrastrukturę kolejową jak tory, perony oraz przejazdy kolejowe.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze