Inwestycja torowa na p.o. Morzyca

Wycięto wszystkie drzewa i krzaki po obu stronach torów nr jeden i dwa. Przywieziono i złożono potrzebne materiały jak kruszywo, tłuczeń, krawędzie peronowe, płyty peronowe, słupy do budowy nowej linii  potrzeb nietrakcyjnych. Wbite są już nowe pale oraz zamontowane nowe słupy przy obu torach w rejonie przystanku osobowego  oraz na szlaku przy torze nr dwa do montażu nowej sieci trakcyjnej. Prowadzone są prace przy budowie nowego peronu przy torze nr dwa w nowej lokalizacji na przystanku osobowym Morzyca. Równolegle prowadzone są też prace przy przebudowie kilku przepustów pod torem nr dwa. Przy torze numer jeden wykonywane są  prace przy montażu i stawianiu słupów do nowej linii LPN. Każdy wykonawca robót prowadzi swoje prace zgodnie z założonym planem robót.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze