Grudniowe prace inwestycyjne w torze jeden w Choszcznie

W  pierwszej połowie grudniu 2020 roku prowadzone prace w torze numer jeden w Choszcznie codziennie zmieniają obraz wykonywanych robót. Sukcesywnie są zwożone i składowane w różnych miejscach materiały potrzebne do wykonywania inwestycji. Na placu obok wieży ciśnień złożono krawężniki , kręgi, zbrojenia  oraz materiały sypkie potrzebne do budowy nowego peronu numer jeden.  Przy torze numer pięć wykonane zostały wykopy i zakładane są szalunki potrzebnych do wylania ławy fundamentowej, na której zostaną układane krawężniki peronowe. Od miejscowości Gostyczyn aż do Osiedla Południowego zwanego Betlejem zebrano i wywieziono stary tłuczeń oraz wykonano wykop. W rejonie stacji w wykopie układana zostanie geowłóknina , na  którą usypywana jest warstwa kruszywa odpowiednio  zagęszczona a później   warstwa  tłucznia. Szkoda tylko, że PKP planując inwestycje w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie nie wykona po remoncie torów w Choszcznie ogrodzenia przy ulicy Kolejowej położonej wzdłuż torów tak jak było to przed remontem. Mieszkańcy tego osiedla przez 75 lat przechodzili przez tory na przejeździe, który został rozebrany i przeniesiony dalej ale stare przyzwyczajenia pozostały a tory są prawie na równym poziomie z ulicą Kolejową. Pytanie co z bezpieczeństwem dzieci i ludzi, kiedy pociągi  będą jeździć po remoncie z prędkością 160 km/h.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze