Czeska stacja kolejowa Nachod

Niedaleko od Kudowy Zdroju w odległości około 5 km od granicy polsko-czeskiej znajduje się   ponad dwudziestotysięczne miasto Nachod. Na stacji kolejowej znajduje się duży okazały budynek dworca kolejowego, który również służy podróżnym jako dworzec autobusowy gdyż jest to centrum przesiadkowe. Stacja posiada dwa perony w tym jeden z dwoma krawędziami peronowymi. Obecnie na stacji prowadzone są roboty związane z wymianą semaforów i przebudową rozjazdów przekładanych do tej pory za pomocą dźwigni mechanicznych lub przekładanych na gruncie ręcznie na urządzenia sterowane i przekładane za pomocą napędów elektrycznych. Wszystkie linie kolejowe są jednotorowe do dzisiaj jeszcze  niezelektryfikowane. Uruchamiane są tu pociągi małymi spalinowymi autobusami szynowymi Kristynka o numerze 810541-3. Stacja posiada tory ogólnego użytku służące do załadunku i wyładunku przesyłek wagonowych, ma też różne pomocnicze obiekty oraz magazyny towarowe.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze