Coraz bliżej do końca remontu peronu III w Szczecinie

Nadal trwają prace modernizacyjne peronu trzeciego na dworcu kolejowym w Szczecinie. W każdym dniu są widoczne efekty pracy wykonywanej przez pracowników Porr, który prowadzi prace budowlane na tym kolejowym obiekcie. Prowadząc obserwację można zauważyć jak codziennie przybywa sporo montowanych elementów na łączniku i na peronie trzecim prowadzącym od budynku dworcowego do kładki przechodzącej nad torami od ulicy Kolumba do ulicy Czarneckiego. Gotowe są już krawędzie peronowe oraz większość nawierzchni peronowej. Trwają jeszcze prace montażowe oświetlenia, poręczy na schodach i wind dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W dobrym kierunku zmierza tempo wykonywanych prac. Pewnie już niedługo zakończą się wprowadzone utrudnienia dla pasażerów.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze