Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic

W dniu 29 września 2020 roku o godz.16:20 dokonano przełączenia sterowania ruchu kolejowego z urządzeń przekaźnikowych na urządzenia komputerowe LCS. Pomimo, że wiata i peron jeszcze nie zostały do końca zrobione do eksploatacji  oddano tor numer dwa na stacji w Choszcznie oraz całą jej prawą stronę.  Pociągi od Choszczna do Słonic rozpoczęły jazdę  po wyremontowanym nowym torze numer dwa.  Tory stacyjne nr jeden, trzy, pięć w Choszcznie zostały już zamknięte i rozpocznie się teraz  ich remont. Wysoka blaszana nastawnia  górująca zawsze nad stacją na dobre zakończyła swoją pracę i zostanie rozebrana. Całe sterowanie urządzeniami przeniesiono już do nowej kontenerowej niskiej parterowej nastawni. Oddane nowe tory i urządzenia przystosowane są do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością 160km/h. Po nowych rozjazdach zamontowanych w torach głównych pociągi mogą jechać na inny tor z prędkością 100km/h. Choszczno to pierwsza stacja w zachodniopomorskim województwie, która po przebudowie i modernizacji linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie została częściowo oddana do eksploatacji. Bezpowrotnie zakończyła się era przekaźnikowego sterowania ruchem kolejowym na stacji w Choszcznie.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze