Archiwum kategorii: Kolejowe Ciekawostki

Sierpniowe wyładunki wagonów w Choszcznie

W drugiej połowie sierpnia 2022 roku na torach wyładunkowych nr 44 i 46 na stacji kolejowej w Choszcznie zostały wyładowane dwa składy pociągów towarowych. Pierwszy pociąg podstawiono w dniu 22 sierpnia przez przewoźnika PKP CARGO S.A. a były to wagony cysterny z płynnym nawozem oraz kilka wagonów platform oraz węglarek z nawozami workowanymi o wadze 500 kg dla SKR Strzelce Krajeńskie, które mają swoją bazę w Choszcznie na terenie dawnego GS Choszczno. Firma ‘’SKR Strzelce Krajeńskie’’ dokonała dodatkowego zakupu terenu od GS Choszczno oraz budynku magazynowego w Choszcznie i planuje dalszą inwestycję i kolejny raz powiększa swoją bazę magazynową. To dobry znak dla naszej stacji w Choszcznie ponieważ firma zwiększy liczbę sprowadzanych wagonów z nawozami do Choszczna. Czytaj dalej Sierpniowe wyładunki wagonów w Choszcznie

Wyładunki wagonów są dowodem, że remont placu ładowni w Choszcznie jest potrzebny

W dniach 05 i 06 lipca 2022r na ładowni w Choszcznie przewoźnik PKP CARGO S.A. dokonywał podstawienia ładownego wahadła wagonów węglarek z kruszywem pod wyładunek dla odbiorcy, które posłuży do remontu dróg. Na ładowni w Choszcznie kilka razy w każdym miesiącu można oglądać wyładunki wagonów z różnymi rodzajami wagonów. Choszczeńska ładownia obsługuje klientów z naszego powiatu oraz z sąsiednich gmin i powiatów w promieniu nawet do 70 km. W trakcie remontu naszej stacji uszkodzona została krawędź placu ładunkowego oraz powierzchnia asfaltowa. Wymieniony tor ładunkowy nr 44 został odsunięty powyżej 70 cm od krawędzi ładowni z powodu wybudowania wejścia do tunelu i pochylni do podziemnego przejścia dla podróżnych pod torami. Czytaj dalej Wyładunki wagonów są dowodem, że remont placu ładowni w Choszcznie jest potrzebny

Wysoki standard kolejowej infrastruktury godny pożałowania na stacji w Choszcznie

Od pierwszego września 2019 roku do drugiej połowy czerwca 2022 roku na stacji kolejowej w Choszcznie prowadzone były prace inwestycyjne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów. Wszystkie prace pomimo rocznego opóźnienia dobiegają powoli do upragnionego końca inwestycji i w niedługim czasie zostanie dokonany końcowy ich odbiór. Nie wiadomo czy jest powód do wielkiej radości z tego powodu czy do śmiechu. Podczas przebudowy stacji nie zaplanowano ważnych elementów infrastruktury kolejowej do przebudowy a biorącej udział w prowadzeniu ruchu pociągów na naszej stacji. Obecnie cała prawa strona stacji jest zamknięta o czym świadczą ustawione tarcze zakazujące wjazdu na tory. Nie został wymieniony na nowy jedyny pozostawiony tor główny dodatkowy nr 8. Zlikwidowano nam tor nr 4 na rzecz budowy szerokiego peronu nr 2 bez wind i dla kogo taki peron ma służyć skoro wybudowano go bez potrzebnych udogodnień. Pozostawiono nie wymieniony zelektryfikowany tor trakcyjny nr 10 w bardzo złym stanie technicznym z odciętymi co kawałek wyeksploatowanymi rozjazdami na bardzo długim odcinku w środkowej jego części. Boczne tory od nr 12 do numeru 22 również nie mogą służyć nawet na odstawianie wyłączonych i uszkodzonych wagonów lub środków trakcyjnych na postój typu ezt lub lokomotyw. Czytaj dalej Wysoki standard kolejowej infrastruktury godny pożałowania na stacji w Choszcznie

Pociągi i tabor na stacji w Choszcznie

W drugiej połowie marca 2022 roku do pierwszej połowy maja 2022 roku na stacji w Choszcznie można było zauważyć różnego rodzaju przejazdy drezyn oraz pociągów służbowych PKP PLK wykonujących codzienną swoją pracę dla zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów. Przez dwa miesiące na stacji w Choszcznie w różnych miejscach wielu przewoźników kolejowych wykonywało manewry swoimi wagonami na naszej stacji w celu podstawiania ich pod wyładunek na tory ogólne. Na torach głównych dodatkowych stały składy pociągów towarowych oczekujących na swoją kolejkę w celu możliwości kontynuowania dalszej jazdy swojego pociągu.  Na torze głównym dodatkowym numer trzy dokonywane także były wystawiania i formowania składów pociągów towarowych do odjazdu. Przez stację przejeżdżały też pociągi pasażerskie Spółki PKP INTERCITY oraz POLREGIO Sp. z o.o. To tylko wycinek uchwyconych, niektórych jazd pociągów w różnych dniach i godzinach na naszej stacji. Czytaj dalej Pociągi i tabor na stacji w Choszcznie

Trwają wykończeniowe prace w Choszcznie zmierzające do odbioru inwestycji prowadzonej przez Colas Rail

W kwietniu oraz maju 2022 roku na stacji w Choszcznie prowadzone są w różnych miejscach prace wykończeniowe zmierzające do końcowego odbioru całej inwestycji kolejowej, która rozpoczęła się pierwszego września 2019 roku. Pod koniec kwietnia zakończone zostały wszystkie prace w przejściu podziemnym  oraz  na zewnątrz tunelu na obydwu peronach. Ukończone zostały też prace przy pochylni dla osób niepełnosprawnych  prowadzącej  z budynku dworcowego na peron pierwszy przez firmę MAXBUD ze Stargardu. Obecnie prace prowadzone są głównie przy wyrównywaniu skarpy wzdłuż ulicy Kolejowej oraz dokonywaniu poprawek i wykazanych drobnych nieprawidłowości przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Od przejazdu kolejowo-drogowego w kierunku semafora wjazdowego od strony  stacji Drawno uzupełniono część tłucznia przy ławie torowiska przy torze nr 3 należącym do linii nr 410. Do zakończenia pozostał jeszcze mały odcinek budowanego ogrodzenia obok budynku działki drogowej oraz w rejonie przy wieży ciśnień. Czytaj dalej Trwają wykończeniowe prace w Choszcznie zmierzające do odbioru inwestycji prowadzonej przez Colas Rail

Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie

W ostatnich dniach kwietnia oraz na początku maja na stacji w Choszcznie rozpoczęto zwożenia i układanie drewna do załadunku wagonów na naszej ładowni. Wagony węglarki pod załadunek  drewna zostały podstawione w dniu 30 kwietnia 2022 roku spalinową lokomotywą  SM31-111 przez przewoźnika skpL na tory nr 44 i 46 po obu stronach ładowni. Pierwszy skład pociągu z załadowanym  drewnem odjechał z Choszczna drugiego maja. Po zabraniu ładownych wagonów natychmiast dokonano podstawienia kolejnej grupy próżnych wagonów pod kolejny załadunek drewna. W trakcie trwania przebudowy stacji oraz linii kolejowej nr 351 na odcinku od Krzyża do Szczecina Dąbie likwidowane są sukcesywnie wszystkie ładownie i tory ogólne na małych stacjach służące dawniej do załadunków i wyładunków wagonów towarowych. Stacja Choszczno to jedyna zachowana taka stacja z tak długim frontem ładunkowym jaka pozostała jeszcze do obsługi ruchu towarowego. Na naszych choszczeńskich torach prowadzone są często wyładunki  wagonów cystern z płynnym nawozem oraz wagony z nawozami workowanymi. Czytaj dalej Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie

Hałdy ziemi i śmieci na terenie po rozebranej lokomotywowni i wagonowni w Choszcznie

W 2010 roku PKP Zakład Nieruchomości Szczecin dokonał rozbiórki zdewastowanych obiektów po lokomotywowni i wagonowni w Choszcznie. Wynajęte firmy do rozbiórki kolejowych obiektów skupiły się bardziej na odzyskiwaniu wszystkiego co metalowe i na czym jeszcze można było dobrze zarobić. W bardzo chaotyczny sposób przeprowadzono prace rozbiórkowe wszystkich torów i obiektów. Wyciągnięto z ziemi nawet kable, rury i metalowe elementy z kanalizacji. Pozostawiono zepchnięte w różnych miejscach hałdy ziemi. Nie dokonano całkowitego wyrównania tego terenu i jego oczyszczenia ze znajdującego się do dnia dzisiejszego leżącego tam gruzu, betonowych płyt, betonowych podkładów a w ziemi są pozostawione nawet fundamenty po różnych małych budynkach. Na środku stoi dużych rozmiarów jeden betonowy fundament  a drugi został rozbity i jest przewrócony  po rozebranych żurawiach służących dawniej do nawęglania parowozów. Wystające z ziemi są fundamenty po dawnym magazynie paliw gdzie tankowano lokomotywy spalinowe w latach 1978 do 1996 roku. Czytaj dalej Hałdy ziemi i śmieci na terenie po rozebranej lokomotywowni i wagonowni w Choszcznie

Zakończona została rozbiórka wysokiej nieczynnej nastawni w Choszcznie

W dniu 15 kwietnia 2022 roku wykonane zostały końcowe prace rozbiórkowe nieczynnej wysokiej blaszanej nastawni dysponującej w Choszcznie. Wysoka metalowa nastawnia  spoglądała z góry na wszystkie tory w okolicach budynku choszczeńskiego dworca. Do zdemontowania górnej części nastawni gdzie pracował dyżurny ruchu z nastawniczym obsługujący pulpit nastawczy użyto dużego samochodowego dźwigu. Po dokonaniu podzielenia na dwie części górnego  elementu nastawni  obie części zostały osobno zdjęte na ziemię.  Z tą chwilą nastawnia przestała istnieć ale pozostanie zawsze w naszej pamięci  na wykonanych przez nas zdjęciach. W okresie ostatnich dziesięciu lat od lipca 2012 roku do kwietnia 2022 roku na stacji w Choszcznie rozebrane zostały ogółem cztery budynki nastawni, które dawniej służyły do prowadzenia ruchu pociągów. Czytaj dalej Zakończona została rozbiórka wysokiej nieczynnej nastawni w Choszcznie

Kolejna darowizna w postaci szyn przekazana dla semafora z Choszczna

W dniu 18 marca 2022 roku w Choszcznie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie przekazał kolejną darowiznę jaką są szyny kolejowe typu S49 dla Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”. Otrzymaliśmy pięć sztuk szyn o łącznej długości  64 metrów, które posłużą do budowy toru na placu obok wieży ciśnień dla ustawienia tam pługu odśnieżnego. Na razie szyny zostały złożone pod płotem granicznym oddzielającym teren PKP PLK od terenu miejskiego. Przejęte szyny zostały wyprodukowane w niemieckim Dortmundzie w hucie HOESCH w 1914 roku. Szyny pochodzą ze stacji kolejowej Choszczno a zostały rozebrane podczas przebudowy stacji oraz prowadzenia prac inwestycyjnych za wiaduktem kolejowym w kierunku miejscowości Stawin. Poprzednio szyny służyły wyłącznie do wykonywania pracy manewrowej gdy Choszczno było stacją manewrową jako tor wyciągowy zewnętrzny przy ulicy Sienkiewicza nazywany potocznie przez kolejarzy jako lewy Barlinek, który zakończony był kozłem oporowym. Czytaj dalej Kolejna darowizna w postaci szyn przekazana dla semafora z Choszczna

W Choszcznie trwa dodatkowa wymiana toru dziesiątego oraz rozjazdów

W marcu 2022 roku w Choszcznie prowadzone są  jeszcze prace przy wymianie odcinka toru numer dziesięć oraz dwóch rozjazdów w głowicy rozjazdowej na osiedlu południowym. Tor dziesiąty zawsze był torem trakcyjnym służącym głównie do przepuszczania różnych serii lokomotyw oraz wystawiania i odstawiania na tory składów pociągów, który wyposażony jest również w sieć trakcyjną. Tor ten był najbardziej eksploatowanym torem ze wszystkich torów na całej stacji, który prowadził na różne grupy torów do kliku bocznic stacyjnych. Podczas remontu stacji nie został ujęty i zaplanowany do całkowitej wymiany. Na całym odcinku tor jest bardzo w złym stanie technicznym gdzie zostało odciętych wiele rozjazdów, które są obecnie nie potrzebne ponieważ wszystkie tory boczne zostały zlikwidowane a dawniej użytkowane były głównie przez wagonownię i lokomotywownię oraz Bumar w Choszcznie. Czytaj dalej W Choszcznie trwa dodatkowa wymiana toru dziesiątego oraz rozjazdów