Archiwum kategorii: Kolejowe Ciekawostki

Niezwykły skład pociągu w Stargardzie.

Drugiego września 2019 roku na tor nr dwa przy peronie trzecim o godzinie 17:15 na stację Stargard wjechał pociąg turystyczny relacji Gdańsk Główny – Szczecin Główny. Widok eleganckich wagonów wzbudził zainteresowanie wszystkich podróżnych znajdujących się w tym momencie na peronach. Skład pociągu zestawiony był z dziesięciu wagonów a w środku składu znajdował się wagon restauracyjny. Swoim wyglądem przypominał skład wagonów zbliżonych do Orient Expressu. Jedyne co psuło ten cały wspaniały widok to była prowadząca go lokomotywa, która zupełnie nie pasowała do tych eleganckich wagonów. Czytaj dalej Niezwykły skład pociągu w Stargardzie.

Rozbiórka magazynu towarowego w Choszcznie

W drugiej połowie sierpnia 2019 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe rampy i magazynu towarowego w Choszcznie znajdującego się przy torze nr 44 od ulicy towarowej. W magazynie towarowym od strony rampy znajdowały się pomieszczenia schroniska manewrowego, magazyniera towarowego, odprawiacza pociągów, biuro zastępcy zawiadowcy stacji Choszczno, kasy towarowej, biura rzeczy znalezionych, biura komendanta obrony cywilnej, pomieszczenie do obsługi klientów dokonujących formalności związanych z nadawaniem lub odbiorem przybyłych przesyłek wagonowych, magazyn druków i archiwum, kotłownia w piwnicy oraz pomieszczenia socjalne dla klientów i obsługi. W dalszej części obiektu znajdowały się biura i magazyn Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej zajmujących się przewozem drobnych przesyłek towarowych wyładowywanych z wagonów kolejowych a dostarczanych przez spedytorów do klienta. Za magazynem Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej znajdował się magazyn przyborów ładunkowych gdzie przechowywano drewniane kliny do zabezpieczania kół samochodów wojskowych, metalowe pomosty do przejazdu z wagonu na wagony platformy, zastawy zbożowe służące do zabezpieczania ładunków zboża przed jego usypywaniem, opony wagonowe służące do zabezpieczania i ochrony przesyłek przed deszczem i palety ładunkowe służące do szybszego wyładunku towarów z wagonów. Dwa kolejne duże magazyny służyły do przechowywania składanych z elementów przenośnych ramp wagonowych, agregatów prądotwórczych, przeciągarek linowych oraz wiele innych urządzeń na wypadek wprowadzenia działań związanych z obronnością kraju. Czytaj dalej Rozbiórka magazynu towarowego w Choszcznie

Trwają wstępne prace remontowe na stacjach i szlaku Słonice- Choszczno.

W czerwcu i lipcu 2019 roku rozpoczęto zwożenie materiałów przez wykonawcę robót COLAS RAIL jak kruszywa, pale oraz nogi bramek do montażu przęseł sieci trakcyjnej na stacjach i szlaku Słonice-Choszczno. Pale do montażu słupów złożono na stacji Stary Klukom i Choszczno. Przywiezione kruszywa złożono na ładowni w Słonicach i w Choszcznie. Po wytyczeniu miejsc w Choszcznie przy torze nr 1 i 3 przystąpiono do wbijania pali. W samym Choszcznie zostanie wbitych 80 sztuk takich pali potrzebnych do montażu nowych słupów i bramek służących do podwieszenia sieci trakcyjnej. Prowadzone obecnie prace nie zakłócają pracy stacji. Czytaj dalej Trwają wstępne prace remontowe na stacjach i szlaku Słonice- Choszczno.

Budowa peronu zastępczego na stacji Choszczno

Na początku lipca 2019 roku rozpoczęła się budowa nowego zastępczego peronu przy torze nr 3, do którego dojście dla podróżnych będzie ulicą Kolejową a wejście znajduje się naprzeciwko dawnego hotelu pielęgniarek. Prace budowlane przy zastępczym peronie prowadzone są przez firmę MAXBUD. Wybudowany peron będzie służył na czas przebudowy peronu nr I i II na stacji Choszczno później zostanie rozebrany. Wkrótce prace przy  peronie zostaną zakończone. Czytaj dalej Budowa peronu zastępczego na stacji Choszczno

Rozebrano strażnicę dróżnika przejazdowego w Gostyczynie

W dniu 04 lipca 2019 roku rozebrano strażnicę w Gostyczynie, która służyła do obsługi przejazdu kategorii ”A” na linii nr 351 w km-136,639 na szlaku Choszczno – Stary Klukom. Dróżnik przejazdowy dokonywał obsługi tego przejazdu do końca listopada 1998 roku. Od grudnia 1998 roku obsługę tego przejazdu przeniesiono do Choszczna i obsługiwał go nastawniczy posterunku „SKP”. Następnie przejazd od dnia 30 grudnia 2011 roku został wyposażony w kamery i na każde żądanie użytkownika otwieranie przejazdu dokonywane jest przez dyżurnego ruchu stacji Choszczno. Jadąc pociągiem z Choszczna w kierunku stacji Stary Klukom obok  linii nr 351 po lewej stronie w kierunku jazdy na krótkim odcinku przebiega linia kolejowa nr 410 Choszczno – Grotniki Drawskie gdzie znajduje się przejazd położony w km-141,593, który dawniej był kategorii ”A” i obsługiwany był przez dróżnika przejazdowego z Gostyczyna do czasu kiedy po tej linii prowadzono jeszcze ruch pasażerski w 1996 roku. Czytaj dalej Rozebrano strażnicę dróżnika przejazdowego w Gostyczynie

Coraz bliżej do końca remontu peronu III w Szczecinie

Nadal trwają prace modernizacyjne peronu trzeciego na dworcu kolejowym w Szczecinie. W każdym dniu są widoczne efekty pracy wykonywanej przez pracowników Porr, który prowadzi prace budowlane na tym kolejowym obiekcie. Prowadząc obserwację można zauważyć jak codziennie przybywa sporo montowanych elementów na łączniku i na peronie trzecim prowadzącym od budynku dworcowego do kładki przechodzącej nad torami od ulicy Kolumba do ulicy Czarneckiego. Czytaj dalej Coraz bliżej do końca remontu peronu III w Szczecinie

Kolejowy dworzec w Choszcznie w remoncie

Od pierwszego czerwca 2019 roku rozpoczął się remont budynku dworca kolejowego w Choszcznie. Wykonawcą prac remontowych dworca kolejowego w naszym mieście jest firma budowlana Lidex. Trwają tam głównie prace remontowe wewnątrz całego obiektu. Wykonywane są prace rozbiórkowe pozostałości po centralnym ogrzewaniu, zdjęto wszystkie podłogi drewniane, skuwane są posadzki betonowe, zbijane są wszystkie stare tynki oraz demontowana jest stara instalacja elektryczna i teletechniczna. Czytaj dalej Kolejowy dworzec w Choszcznie w remoncie

Niecodzienny widok na linii nr 410 w Sieniawie Drawieńskiej

W dniu 09 lipca 2019 roku na zamkniętą i nieczynną linię nr 410 od strony stacji Kalisz Pomorski w kierunku stacji Drawno wjechał pierwszy pociąg towarowy po 20 latach z 30 wagonami z tłuczniem potrzebnym do rewitalizacji linii kolejowej na razie tylko dla celów wojskowych. Przewoźnikiem tej niesamowitej przesyłki jest Frejghtliner PL. Jest to pierwszy transport z trzech składów pociągów zamówionych przez wykonawcę robót Schweerbau, które zostaną podstawione i wyładowane na wcześniej przygotowanym przez nich placu przy przystanku osobowym Sieniawa Drawieńska leżącym w km- 114,280. Czytaj dalej Niecodzienny widok na linii nr 410 w Sieniawie Drawieńskiej

Pierwsze prace na szlaku kolejowym Choszczno – Słonice już rozpoczęte

W dniu drugiego lipca miało miejsce przekazanie placu budowy przy modernizacji linii kolejowej  nr 351 na odcinku Choszczno – Słonice. Na stacji Stary Klukom rozebrano ładownię, która dawniej służyła załadunkom buraków cukrowych oraz wyładunkom wysłodków. W miejscu rozebranej ładowni będzie zbudowany nowy peron dla obsługi podróżnych przy torze nr 2. Zmieni się także lokalizacja peronu przy torze nr 1, który będzie przesunięty bliżej przejazdu kolejowego aby ułatwić podróżnym bezkolizyjny dostęp do infrastruktury pasażerskiej. Obok przejazdu kolejowo-drogowego trwa rozbiórka koszarki aby poprawić kąty widzialności użytkownikom drogi. Czytaj dalej Pierwsze prace na szlaku kolejowym Choszczno – Słonice już rozpoczęte

Eksponaty ChSMK złożone w magazynach

W związku z remontem budynku dworca kolejowego w Choszcznie, który rozpoczął się od 01 czerwca 2019 roku zgromadzone w jego pomieszczeniach kolejowe eksponaty zostały przeniesione do dwóch pomieszczeń magazynowych. Część eksponatów złożona została w magazynie udostępnionym przez Burmistrza naszego miasta i gminy. Eksponaty narażone na zawilgocenie zostały złożone w magazynie ZOZ Choszczno. To trudny okres dla ekspozycji, która musi przetrwać remont a później liczymy na otrzymanie pomieszczenia na ich ekspozycję stałą. Czytaj dalej Eksponaty ChSMK złożone w magazynach