Archiwum kategorii: Kolejowe Ciekawostki

Wspomnienia z prac inwestycyjnych na stacji Stargard

W sierpniu 2020 roku prowadzone prace inwestycyjne przez wykonawców robót na stacji Stargard nie powalały z nóg swoim tempem. W różnych rejonach stacji prowadzone były prace, które nie rokowały na ich szybki oraz pozytywny efekt. Taki zastój i słabe wyniki w pracach miało wiele przyczyn i przeszkód, które napotykane były codziennie przez wykonawców robót podczas prowadzenia wielu  prac ziemnych i odkrywaniu różnych niespodzianek ukrytych w ziemi a nie naniesionych w otrzymanej od PKP PLK dokumentacji. Okres pandemii też miał swój w tym jakiś niekorzystny udział i trwało to do marca 2021 roku. Pół roku później prace inwestycyjne bardzo przyspieszyły a  ich efekty wyglądają zupełnie dobrze pomimo sporego opóźnienia. Czytaj dalej Wspomnienia z prac inwestycyjnych na stacji Stargard

Rozpoczęto ustawianie semaforów w torach numer jeden i trzy w Choszcznie

W lipcu 2021 roku prowadzone były prace przy rozwiezieniu semaforów i tarcz ostrzegawczych oraz całego osprzętu  potrzebnego do ustawiania semaforów w rejonie stacji Choszczno, które sukcesywnie zostaną zabudowane przy torach numer jeden i trzy. Takie same działanie miało miejsce wcześniej na szlaku  Choszczno – Słonice przy torze numer jeden linii numer 351 od strony miejscowości Stary Klukom gdzie ustawione zostały wszystkie semafory samoczynnej blokady liniowej sbl. Na torze szlakowym linii numer 410 obok przejazdu kolejowo- drogowego kategorii „D” w km- 141,593 przy miejscowości Gostyczyn ustawiona została tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego. Przy torze szlakowym jest wkopana podstawa do semafora wjazdowego do stacji Choszczno z kierunku miejscowości  Drawno pomimo, że linia nr 410 nie jest jeszcze reaktywowana i ciągle trwa o nią przepychanka. Czytaj dalej Rozpoczęto ustawianie semaforów w torach numer jeden i trzy w Choszcznie

Skrócenie toru piątego w Choszcznie na zawsze pozbawia odjazdów pociągów do Drawna i Złocieńca.

W drugiej połowie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończono na peronie pierwszym układanie krawędzi peronowej przy torze piątym. Wykonano wszystkie prace jak wyrównanie terenu oraz dokonano  nawożenia  tłucznia, który został odpowiednio zagęszczony. Drugiego sierpnia 2021 roku rozpoczęto układanie betonowych podkładów i szyn  typu S-60. Nie było by nic podejrzanego gdyby układany tor od kozła oporowego nie został ustawiony w odległości ponad 40 metrów od czołowej krawędzi peronowej. Przesunięcie toru spowodowało skrócenie toru piątego o ponad 50 metrów a jeszcze usypana musi zostać poduszka piaskowa. Takie działanie inwestycyjne prowadzone przez  PKP PLK spowodowało, że w Choszcznie z toru piątego nie będą mogły nigdy odjeżdżać lub wjeżdżać pociągi pasażerskie relacji Choszczno – Złocieniec – Choszczno na linię nr 410 po jej rewitalizacji. Pytanie do ministerstwa infrastruktury czy to jest celowe takie działanie kolei aby całkowicie wyeliminować możliwość odbudowania kiedykolwiek tej linii. Mieszkańcy mieszkający obok tej linii z trzech powiatów  pozbawieni są wykluczenia komunikacyjnego już od ponad 26 lat i walczą o jej odbudowę i powrót połączeń kolejowych ciągle bez konkretnej decyzji. Czytaj dalej Skrócenie toru piątego w Choszcznie na zawsze pozbawia odjazdów pociągów do Drawna i Złocieńca.

Nagroda za działalność społeczną Semafora w powiecie choszczeńskim

W dniu 15 lipca 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia  nagród w Szczecinie w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna w plebiscycie Osobowość Roku 2020. Z powodu mojej choroby nie mogłem uczestniczyć osobiście w tej uroczystości i odebrać przyznaną mi nagrodę, którą otrzymałem dzięki wszystkim ludziom głosującym na moją kandydaturę w naszym kraju oraz w powiecie choszczeńskim. Nagroda w postaci dyplomu i statuetki została mi doręczona przez kuriera. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zauważyli w mojej skromnej osobie osobę godną otrzymania takiego wyróżnienia i oddali swoje głosy właśnie na moją osobę. Czytaj dalej Nagroda za działalność społeczną Semafora w powiecie choszczeńskim

Nowa droga w Choszcznie zbudowana przez kolej w ramach likwidacji przejazdu w Gostyczynie

W latach 2020/2021 prowadzone były prace inwestycyjne przez PKP PLK przy budowie drogi w nowej lokalizacji w celu zlikwidowania przejazdu kolejowo-drogowego w Gostyczynie położonego na szlaku Choszczno – Słonice w km-136,639. Nowa droga została zbudowana na terenie choszczeńskiej dawnej bazy do składowania materiałów podczas prowadzenia remontów torów należących do PKP PLK. W pierwszym roku dokonano nawożenia ziemi oraz wywyższenia mocno zaniżonego terenu a następnie jego utwardzenia i zagęszczenia. Po obu stronach jezdni  wykonane są rowy odwadniające drogę, zbudowano pod drogą potrzebne przepusty oraz położona została nawierzchnia asfaltowa. W okolicy nowej lokalizacji przeniesionego przejazdu kolejowo-drogowego zbudowano część chodników oraz doprowadzono instalację do oświetlenia części drogi dojazdowej do przejazdu. Czytaj dalej Nowa droga w Choszcznie zbudowana przez kolej w ramach likwidacji przejazdu w Gostyczynie

Położono pierwsze płyty na peronie pierwszym w Choszcznie

Na peronie pierwszym w Choszcznie na przełomie miesiąca czerwiec i lipiec 2021 roku prace budowlane nabrały dużego tempa. Wykonawca robót dokonał wypełnienia połowy peronu pierwszego od strony toru numer jeden kruszywem, które zostało odpowiednio zagęszczone. Zamontowane i ułożone zostały już wszystkie studzienki kablowe a obecnie trwa układanie i montaż betonowych korytek ściekowych. Na całej długości krawędzi peronowej od strony toru pierwszego ułożone zostały wszystkie zewnętrzne betonowe płyty.  Wykonawca robót deklaruje wykonanie wszystkich prac budowlanych  przy peronie pierwszym pod koniec sierpnia  aby można rozpocząć prowadzenie  ruchu pociągów już po zmianie letniego rozkładu jazdy pociągów. Czytaj dalej Położono pierwsze płyty na peronie pierwszym w Choszcznie

Przebieg prac od maja do lipca w tunelu i na pochylni w Choszcznie

W połowie lipca 2021roku wstrzymane zostały prace budowlane ostatniego fragmentu pochylni do wyjścia z przejścia podziemnego na peron pierwszy. Wejście do tunelu i na pochylnie zostało ogrodzone podwójnymi listwami i oznaczone biało- czerwoną taśmą. Do zakończenia pochylni pozostał nieduży odcinek, który zostanie zakończony po wybudowaniu pochylni prowadzącej z budynku dworcowego do pochylni w kierunku tunelu. Prace te muszą być zgrane aby nie doszło do różnicy w wysokości i w poziomie budowanej powierzchni peronowej. Wewnątrz tunelu nadal prowadzone są prace związane z wykładaniem ścian pochylni kamiennymi płytami. Na dzień dzisiejszy wszystkie schody prowadzące na perony i do tunelu są już zrobione a pozostało tylko do wyłożenia część ścian pochylni prowadzących na peron pierwszy. Czytaj dalej Przebieg prac od maja do lipca w tunelu i na pochylni w Choszcznie

Montaż konstrukcji wiaty peronowej na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęty.

Pod koniec czerwca 2021 roku na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęto montaż górnych elementów konstrukcji wiaty do filarów słupów wiaty peronowej. Ze względu na niewymiarową szerokość peronu pierwszego na odcinku długości toru piątego oraz zbyt bliskie położenie budynku dworcowego przy torze pierwszym wygląd wiaty peronowej będzie zupełnie inny niż na peronie drugim. Budowana wiata peronowa na peronie pierwszym będzie o szerokości połowy budowanych wymiarowych wiat z lekkim ukosem w celu uzyskania stabilizacji i środka jej ciężkości. Te nietypowe rozwiązanie zastosowane będzie  po raz pierwszy na naszej stacji. Jedynie w miejscu dawnej kładki przejścia nad torami szerokość wiaty będzie na sześciu filarach taka sama jak na peronie drugim. Ciekawe jak wiata będzie się zachowywać podczas silnych wiatrów i anomalii pogodowych jakie ostatnio nawiedzają nasz kraj jak trąby powietrzne. Usytuowanie wiaty po raz pierwszy nie jest na środku peronu jak naszemu stowarzyszeniu odpowiedziało Ministerstwo Infrastruktury w Departamencie Kolejnictwa w Warszawie. Czytaj dalej Montaż konstrukcji wiaty peronowej na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęty.

Ułożono drugą krawędź peronową w Choszcznie przy peronie pierwszym

W drugiej połowie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończono prace przy układaniu drugiej krawędzi peronowej przy peronie pierwszym obok toru piątego.  Wszystkie ułożone betonowe elementy krawędzi peronowych zostały już zabezpieczone masą bitumiczną. Uzupełnione zostały brakujące studzienki kanalizacyjne, odcinki kanalizacji oraz studzienki kablowe i rury dla instalacji kablowych. Do wykonania pozostaje teraz wypełnienie brakującej części peronu żwirem pomiędzy dwiema krawędziami peronowymi na całym odcinku długości toru piątego. Powoli zamyka się zarys  peronu  pierwszego i zaczyna być widoczny cały właściwy jego obwód. W niedługim czasie rozpocznie się układanie zewnętrznych krawędzi płyt peronowych oraz odbudowa ostatniego odcinka  toru piątego. Czytaj dalej Ułożono drugą krawędź peronową w Choszcznie przy peronie pierwszym

Prace przy pochylni do przejścia podziemnego w Choszcznie

W pierwszej dekadzie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończone zostały  wszystkie prace przy zbrojeniu pierwszej połowy pochylni dla osób niepełnosprawnych do przejścia podziemnego pod torami na peronie pierwszym.  W dniu jedenastego czerwca do Choszczna przyjechała firma betoniarska ze specjalnymi wysięgnikami do podawania betonu aby sprostać wszelkim utrudnieniom w celu zabetonowania pierwszego fragmentu pochylni. Zadanie zostało wykonane w całości bez żadnych utrudnień zgodnie z projektem. Szkoda, że inwestor nie zaplanował wind do przejścia podziemnego bo dopiero wtedy można  byłoby  wydać dobrą ocenę, że prowadzona  inwestycja posłuży na lata i jest na wysokim poziomie. Jednak tak się nie stało i za brak zaplanowania i wprowadzenia wszelkich udogodnień do projektu dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów odpowiedzialność spada na  Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni w Poznaniu oraz Ministerstwo Infrastruktury w Departamencie Kolejnictwa w Warszawie, które przez trzy lata nie wniosła zmian mimo licznych pisemnych wystąpień  ChSMK „Semafor” w realizowanym projekcie. Czytaj dalej Prace przy pochylni do przejścia podziemnego w Choszcznie