Archiwum kategorii: Kolejowe Ciekawostki

Wysoki standard kolejowej infrastruktury godny pożałowania na stacji w Choszcznie

Od pierwszego września 2019 roku do drugiej połowy czerwca 2022 roku na stacji kolejowej w Choszcznie prowadzone były prace inwestycyjne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów. Wszystkie prace pomimo rocznego opóźnienia dobiegają powoli do upragnionego końca inwestycji i w niedługim czasie zostanie dokonany końcowy ich odbiór. Nie wiadomo czy jest powód do wielkiej radości z tego powodu czy do śmiechu. Podczas przebudowy stacji nie zaplanowano ważnych elementów infrastruktury kolejowej do przebudowy a biorącej udział w prowadzeniu ruchu pociągów na naszej stacji. Obecnie cała prawa strona stacji jest zamknięta o czym świadczą ustawione tarcze zakazujące wjazdu na tory. Nie został wymieniony na nowy jedyny pozostawiony tor główny dodatkowy nr 8. Zlikwidowano nam tor nr 4 na rzecz budowy szerokiego peronu nr 2 bez wind i dla kogo taki peron ma służyć skoro wybudowano go bez potrzebnych udogodnień. Pozostawiono nie wymieniony zelektryfikowany tor trakcyjny nr 10 w bardzo złym stanie technicznym z odciętymi co kawałek wyeksploatowanymi rozjazdami na bardzo długim odcinku w środkowej jego części. Boczne tory od nr 12 do numeru 22 również nie mogą służyć nawet na odstawianie wyłączonych i uszkodzonych wagonów lub środków trakcyjnych na postój typu ezt lub lokomotyw. Czytaj dalej Wysoki standard kolejowej infrastruktury godny pożałowania na stacji w Choszcznie

Pociągi i tabor na stacji w Choszcznie

W drugiej połowie marca 2022 roku do pierwszej połowy maja 2022 roku na stacji w Choszcznie można było zauważyć różnego rodzaju przejazdy drezyn oraz pociągów służbowych PKP PLK wykonujących codzienną swoją pracę dla zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów. Przez dwa miesiące na stacji w Choszcznie w różnych miejscach wielu przewoźników kolejowych wykonywało manewry swoimi wagonami na naszej stacji w celu podstawiania ich pod wyładunek na tory ogólne. Na torach głównych dodatkowych stały składy pociągów towarowych oczekujących na swoją kolejkę w celu możliwości kontynuowania dalszej jazdy swojego pociągu.  Na torze głównym dodatkowym numer trzy dokonywane także były wystawiania i formowania składów pociągów towarowych do odjazdu. Przez stację przejeżdżały też pociągi pasażerskie Spółki PKP INTERCITY oraz POLREGIO Sp. z o.o. To tylko wycinek uchwyconych, niektórych jazd pociągów w różnych dniach i godzinach na naszej stacji. Czytaj dalej Pociągi i tabor na stacji w Choszcznie

Trwają wykończeniowe prace w Choszcznie zmierzające do odbioru inwestycji prowadzonej przez Colas Rail

W kwietniu oraz maju 2022 roku na stacji w Choszcznie prowadzone są w różnych miejscach prace wykończeniowe zmierzające do końcowego odbioru całej inwestycji kolejowej, która rozpoczęła się pierwszego września 2019 roku. Pod koniec kwietnia zakończone zostały wszystkie prace w przejściu podziemnym  oraz  na zewnątrz tunelu na obydwu peronach. Ukończone zostały też prace przy pochylni dla osób niepełnosprawnych  prowadzącej  z budynku dworcowego na peron pierwszy przez firmę MAXBUD ze Stargardu. Obecnie prace prowadzone są głównie przy wyrównywaniu skarpy wzdłuż ulicy Kolejowej oraz dokonywaniu poprawek i wykazanych drobnych nieprawidłowości przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Od przejazdu kolejowo-drogowego w kierunku semafora wjazdowego od strony  stacji Drawno uzupełniono część tłucznia przy ławie torowiska przy torze nr 3 należącym do linii nr 410. Do zakończenia pozostał jeszcze mały odcinek budowanego ogrodzenia obok budynku działki drogowej oraz w rejonie przy wieży ciśnień. Czytaj dalej Trwają wykończeniowe prace w Choszcznie zmierzające do odbioru inwestycji prowadzonej przez Colas Rail

Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie

W ostatnich dniach kwietnia oraz na początku maja na stacji w Choszcznie rozpoczęto zwożenia i układanie drewna do załadunku wagonów na naszej ładowni. Wagony węglarki pod załadunek  drewna zostały podstawione w dniu 30 kwietnia 2022 roku spalinową lokomotywą  SM31-111 przez przewoźnika skpL na tory nr 44 i 46 po obu stronach ładowni. Pierwszy skład pociągu z załadowanym  drewnem odjechał z Choszczna drugiego maja. Po zabraniu ładownych wagonów natychmiast dokonano podstawienia kolejnej grupy próżnych wagonów pod kolejny załadunek drewna. W trakcie trwania przebudowy stacji oraz linii kolejowej nr 351 na odcinku od Krzyża do Szczecina Dąbie likwidowane są sukcesywnie wszystkie ładownie i tory ogólne na małych stacjach służące dawniej do załadunków i wyładunków wagonów towarowych. Stacja Choszczno to jedyna zachowana taka stacja z tak długim frontem ładunkowym jaka pozostała jeszcze do obsługi ruchu towarowego. Na naszych choszczeńskich torach prowadzone są często wyładunki  wagonów cystern z płynnym nawozem oraz wagony z nawozami workowanymi. Czytaj dalej Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie

Hałdy ziemi i śmieci na terenie po rozebranej lokomotywowni i wagonowni w Choszcznie

W 2010 roku PKP Zakład Nieruchomości Szczecin dokonał rozbiórki zdewastowanych obiektów po lokomotywowni i wagonowni w Choszcznie. Wynajęte firmy do rozbiórki kolejowych obiektów skupiły się bardziej na odzyskiwaniu wszystkiego co metalowe i na czym jeszcze można było dobrze zarobić. W bardzo chaotyczny sposób przeprowadzono prace rozbiórkowe wszystkich torów i obiektów. Wyciągnięto z ziemi nawet kable, rury i metalowe elementy z kanalizacji. Pozostawiono zepchnięte w różnych miejscach hałdy ziemi. Nie dokonano całkowitego wyrównania tego terenu i jego oczyszczenia ze znajdującego się do dnia dzisiejszego leżącego tam gruzu, betonowych płyt, betonowych podkładów a w ziemi są pozostawione nawet fundamenty po różnych małych budynkach. Na środku stoi dużych rozmiarów jeden betonowy fundament  a drugi został rozbity i jest przewrócony  po rozebranych żurawiach służących dawniej do nawęglania parowozów. Wystające z ziemi są fundamenty po dawnym magazynie paliw gdzie tankowano lokomotywy spalinowe w latach 1978 do 1996 roku. Czytaj dalej Hałdy ziemi i śmieci na terenie po rozebranej lokomotywowni i wagonowni w Choszcznie

Zakończona została rozbiórka wysokiej nieczynnej nastawni w Choszcznie

W dniu 15 kwietnia 2022 roku wykonane zostały końcowe prace rozbiórkowe nieczynnej wysokiej blaszanej nastawni dysponującej w Choszcznie. Wysoka metalowa nastawnia  spoglądała z góry na wszystkie tory w okolicach budynku choszczeńskiego dworca. Do zdemontowania górnej części nastawni gdzie pracował dyżurny ruchu z nastawniczym obsługujący pulpit nastawczy użyto dużego samochodowego dźwigu. Po dokonaniu podzielenia na dwie części górnego  elementu nastawni  obie części zostały osobno zdjęte na ziemię.  Z tą chwilą nastawnia przestała istnieć ale pozostanie zawsze w naszej pamięci  na wykonanych przez nas zdjęciach. W okresie ostatnich dziesięciu lat od lipca 2012 roku do kwietnia 2022 roku na stacji w Choszcznie rozebrane zostały ogółem cztery budynki nastawni, które dawniej służyły do prowadzenia ruchu pociągów. Czytaj dalej Zakończona została rozbiórka wysokiej nieczynnej nastawni w Choszcznie

Kolejna darowizna w postaci szyn przekazana dla semafora z Choszczna

W dniu 18 marca 2022 roku w Choszcznie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie przekazał kolejną darowiznę jaką są szyny kolejowe typu S49 dla Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”. Otrzymaliśmy pięć sztuk szyn o łącznej długości  64 metrów, które posłużą do budowy toru na placu obok wieży ciśnień dla ustawienia tam pługu odśnieżnego. Na razie szyny zostały złożone pod płotem granicznym oddzielającym teren PKP PLK od terenu miejskiego. Przejęte szyny zostały wyprodukowane w niemieckim Dortmundzie w hucie HOESCH w 1914 roku. Szyny pochodzą ze stacji kolejowej Choszczno a zostały rozebrane podczas przebudowy stacji oraz prowadzenia prac inwestycyjnych za wiaduktem kolejowym w kierunku miejscowości Stawin. Poprzednio szyny służyły wyłącznie do wykonywania pracy manewrowej gdy Choszczno było stacją manewrową jako tor wyciągowy zewnętrzny przy ulicy Sienkiewicza nazywany potocznie przez kolejarzy jako lewy Barlinek, który zakończony był kozłem oporowym. Czytaj dalej Kolejna darowizna w postaci szyn przekazana dla semafora z Choszczna

W Choszcznie trwa dodatkowa wymiana toru dziesiątego oraz rozjazdów

W marcu 2022 roku w Choszcznie prowadzone są  jeszcze prace przy wymianie odcinka toru numer dziesięć oraz dwóch rozjazdów w głowicy rozjazdowej na osiedlu południowym. Tor dziesiąty zawsze był torem trakcyjnym służącym głównie do przepuszczania różnych serii lokomotyw oraz wystawiania i odstawiania na tory składów pociągów, który wyposażony jest również w sieć trakcyjną. Tor ten był najbardziej eksploatowanym torem ze wszystkich torów na całej stacji, który prowadził na różne grupy torów do kliku bocznic stacyjnych. Podczas remontu stacji nie został ujęty i zaplanowany do całkowitej wymiany. Na całym odcinku tor jest bardzo w złym stanie technicznym gdzie zostało odciętych wiele rozjazdów, które są obecnie nie potrzebne ponieważ wszystkie tory boczne zostały zlikwidowane a dawniej użytkowane były głównie przez wagonownię i lokomotywownię oraz Bumar w Choszcznie. Czytaj dalej W Choszcznie trwa dodatkowa wymiana toru dziesiątego oraz rozjazdów

W Jankowie Pomorskim PKP PLK przekazała semafor kształtowy dla stowarzyszenia z Choszczna

W dniu 14 marca 2022 roku na stacji kolejowej Jankowo Pomorskie odbyło się przekazanie semafora kształtowego  dla członków Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor” jako darowizny udzielonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Odbierany semafor służył na tej stacji do połowy 2019 roku do czasu częściowej przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wymiany zużytej mechanicznej sygnalizacji, która została zastąpiona semaforami świetlnymi. Otrzymany semafor po przyjeździe do Choszczna razem z tarczą ostrzegawczą z Kalisza Pomorskiego w dniu 15 marca 2022 roku został zawieziony do właściciela firmy MALMS gdzie zostanie poddany oczyszczeniu z rdzy przy użyciu piasku w specjalnej do wykonywania takich czynności komorze ciśnieniowej. Po wykonaniu tej czynności zostanie przewieziony do malarni proszkowej w Stargardzie gdzie zostanie poddany zabiegom podwójnego malowania z zachowaniem właściwych kolorów. Czytaj dalej W Jankowie Pomorskim PKP PLK przekazała semafor kształtowy dla stowarzyszenia z Choszczna

Oczekiwanie na rozpoczęcie prac na linii nr 410 Kalisz Pomorski Miasto- Kalisz Pomorski

W  marcu 2022 roku  nadal prowadzone są prace związane z rewitalizacją nieczynnej linii kolejowej nr 410 dla potrzeb wojskowych, które są już  blisko odcinka Kalisz Pomorski Miasto – Kalisz Pomorski. Na przystanku osobowym Kalisz Pomorski Miasto budynek służący dawniej tylko dla potrzeb obsługi podróżnych w ruchu pasażerskim został dawno sprzedany osobie prywatnej, która zaadaptowała go dla swoich potrzeb na cele mieszkaniowe. Trzeba dobrze się przyjrzeć, żeby zobaczyć pozostałości po minionym okresie kiedy obiekt służył  podróżnym. Do dnia dzisiejszego pozostały tu jeszcze dwie ławki , kosze na śmieci na peronie, nazwa  przystanku oraz całkowicie zarośnięta wysoką trawą krawędź peronowa. Podobnie wygląda na całym odcinku  tor prowadzący do stacji w Kaliszu. Na stacji kolejowej w Kaliszu Pomorskim pozostały jeszcze pewne elementy nieczynnej już infrastruktury mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zostaną zdemontowane podczas prowadzonych prac remontowych i zastąpione zostaną nowymi urządzeniami komputerowymi. Czytaj dalej Oczekiwanie na rozpoczęcie prac na linii nr 410 Kalisz Pomorski Miasto- Kalisz Pomorski