Archiwum kategorii: Aktualności

Inwestycja torowa na p.o. Morzyca

Wycięto wszystkie drzewa i krzaki po obu stronach torów nr jeden i dwa. Przywieziono i złożono potrzebne materiały jak kruszywo, tłuczeń, krawędzie peronowe, płyty peronowe, słupy do budowy nowej linii  potrzeb nietrakcyjnych. Wbite są już nowe pale oraz zamontowane nowe słupy przy obu torach w rejonie przystanku osobowego  oraz na szlaku przy torze nr dwa do montażu nowej sieci trakcyjnej. Czytaj dalej Inwestycja torowa na p.o. Morzyca

Inwestycja torowa na stacji Stary Klukom

Od pierwszego września 2019 roku trwają prace inwestycyjne w torze nr dwa oraz prowadzona jest budowa  w nowej lokalizacji nowego  peronu na stacji Stary Klukom.  Do tej pory dokonano rozbiórki  koszarki, starej sieci trakcyjnej, starych krawędzi  peronu  przy torze nr dwa , oświetlenia.  Rozebrano tory nr dwa i sześć  na ładowni z wszystkimi zbędnymi rozjazdami.  Ułożony został  tor numer dwa na całej stacji z przyległymi szlakami w kierunku stacji Choszczno i stacji Słonice . Wbite są już wszystkie pale z zamontowanymi nowymi słupami do montażu nowej sieci trakcyjnej. Czytaj dalej Inwestycja torowa na stacji Stary Klukom

Stacja Słonice postój przesyłki nadzwyczajnej transformatora

Bardzo rzadko zdarza się aby przewóz przesyłki nadzwyczajnej jaką jest transformator ważący 60 ton można było oglądać na stacji kolejowej w Słonicach. W związku z prowadzoną modernizacją linii kolejowej na odcinku Słonice – Stary Klukom – Choszczno na postój tej przesyłki wyznaczono właśnie stację Słonice. Przesyłka transformatora ze względu na swoją masę i rozmiary przewożona jest tylko koleją w specjalnie do tego celu przystosowanym wagonie. Czytaj dalej Stacja Słonice postój przesyłki nadzwyczajnej transformatora

Kwietniowe prace remontowe torów w Choszcznie

Prace remontowe w pierwszej połowie kwietnia w znacznym stopniu zmieniły obraz placu budowy na stacji kolejowej w Choszcznie. Zasypano zbiornik retencyjny do odbioru wody pobudowany przy ulicy Kolejowej w pobliżu naszego choszczeńskiego jeziora. W różnych miejscach naszej stacji zostały już wykonane rowy gdzie układane są kable i montowane studzienki kablowe do ich łączenia. Trwają prace przy układaniu  krawędzi peronowej peronu drugiego.  Główny tunel przejścia podziemnego  został już zalany. Czytaj dalej Kwietniowe prace remontowe torów w Choszcznie

Prace wstępne do remontu linii na stacji Ziemomyśl

Trwają wstępne prace przygotowawcze wzdłuż torów nie powodujące żadnych utrudnień w prowadzeniu ruchu pociągów, które w dużym stopniu przyczynią się do skrócenia remontu linii kolejowej na przystanku osobowym dawnej stacji kolejowej Ziemomyśl. Wykonano już wszystkie wycinki drzew po obu stronach torów numer jeden i dwa zarówno w rejonie stacji jak i na przyległych szlakach w kierunku  stacji Choszczno i Dolice. Czytaj dalej Prace wstępne do remontu linii na stacji Ziemomyśl

Inwestycje na stacji Dolice

Na stacji w Dolicach trwają prace inwestycyjne, które zmienią na dobre wygląd tej stacji. Wcześniej zostały zwiezione i złożone materiały potrzebne do realizacji inwestycji jak kruszywo, tłuczeń, słupy i pale sieci trakcyjnej, studzienki, rury oraz krawędzie peronowe. Przygotowano bazy i zaplecza na biura dla wykonawców robót oraz magazyny dla sprzętu i składowania demontowanych starych szyn, podkładów, słupów i osprzętu od starej sieci trakcyjnej. Rozebrane zostały tory stacyjne nr jeden, trzy, pięć, zdemontowana została stara sieć i słupy sieci trakcyjnej. Czytaj dalej Inwestycje na stacji Dolice

Perony i tory w Szczecinie Głównym świecą pustkami

Z powodu panującej pandemii perony w Szczecinie Głównym są prawie puste dotyczy to nie tylko małej ilości pasażerów ale i bardzo ograniczonej liczby uruchamianych i kończących pociągów. Przewoźnicy zbyt mocno ograniczyli liczbę uruchamianych pociągów co spowodowało, że wiele osób zostało pozbawionych z możliwości dojazdu do pracy oraz jego powrotu. Czytaj dalej Perony i tory w Szczecinie Głównym świecą pustkami

Prace inwestycyjne toru nr 2 Dolice – Kolin

Na torze szlakowym nr dwa  Dolice – Kolin na bieżąco prowadzone są prace inwestycyjne gdzie na dzień dzisiejszy wykonano już sporo prac. Zdemontowana została stara sieć trakcyjna łącznie ze słupami trakcyjnymi. Na przystanku osobowym Morzyca rozebrano stare krawędzie peronowe łącznie z całą infrastrukturą pasażerską. Na całym szlaku wycięto wszystkie drzewa na szerokości 15 metrów od toru. Czytaj dalej Prace inwestycyjne toru nr 2 Dolice – Kolin

Prace inwestycyjne na stacji Kolin

Na stacji Kolin wykonano już wiele prac inwestycyjnych, które na dobre zmieniły zapamiętany przez wielu z nas dotychczasowy wygląd tej stacji. Wycięte zostały wszystkie drzewa w obrębie całej stacji. Rozebrane zostały tory nr dwa, cztery, rozjazdy, semafory oraz zdemontowano stare słupy i całą sieć trakcyjną. Zlikwidowano  peron nr jeden i budynek nieczynnych od wielu lat „WC” dla podróżnych. Czytaj dalej Prace inwestycyjne na stacji Kolin

Układanie krawędzi peronowej w Choszcznie

Rozpoczęto układanie krawędzi peronowej  w Choszcznie, która na peronie nr dwa będzie o długości 300 metrów. Nadal trwa budowa przejścia podziemnego z pochylniami dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na tym etapie prac na stacji w Choszcznie już nigdy nie będzie możliwości dobudowania szybów dla wind, które na pewno ułatwiły by możliwość przemieszczania się z peronu nr jeden na peron nr dwa i odwrotnie nie tylko niepełnosprawnym ale i osobom zdrowym z ciężkimi bagażami. Czytaj dalej Układanie krawędzi peronowej w Choszcznie