Wszystkie wpisy, których autorem jest Zdzisław Górski

Pierwszy wyładunek wagonów po remoncie torów w Choszcznie

Po rozpoczęciu inwestycji kolejowej na stacji w Choszcznie w 2019 roku wyładunki wagonów na torach ogólnych nr 44 i 46 zostały zawieszone. Na czas remontu torów na choszczeńskiej stacji  zastępczo wyznaczony  został odcinek toru szlakowego na linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno prowadzący z Choszczna w kierunku miejscowości Gostyczyn.  Po oddaniu części torów po remoncie 29 września 2020 roku pierwszy skład wagonów z nawozem płynnym został podstawiony już pod wyładunek w dniu 26 października na tory ogólne. Odbiorca wagonów Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR’’ Strzelce Krajeńskie ma w Choszcznie swoją stałą bazę. Szkoda tylko, że po remoncie front ładunkowy na stacji w Choszcznie został skrócony a wszystko za sprawą wybudowanego przejścia podziemnego pod torami  i wybudowanymi do nich pochylniami dla osób niepełnosprawnych, które zajmują dużo miejsca. Czytaj dalej Pierwszy wyładunek wagonów po remoncie torów w Choszcznie

Milionowa inwestycja kolejowa w Choszcznie bez udogodnień dla podróżnych

W dniu 29 października 2020 roku mija miesiąc od otwarcia i oddania do eksploatacji peronu numer dwa na stacji w Choszcznie. Przez cały czas prowadzone są jeszcze prace budowlane na otwartym peronie numer dwa przy wiacie peronowej. Wybudowano długi na 300 metrów peron i szeroki na 11 metrów ale bez wind, pytanie dla kogo i po co? Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie udzieliło odpowiedzi dla Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”, że  nowe perony w Choszcznie przy  przejściach podziemnych nie zostaną wyposażone w windy dla osób  niepełnosprawnych, seniorów  oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zaproponowaliśmy budowę drugiego tunelu z szybami windowymi w miejscu zdemontowanej starej kładki przejścia dla pieszych nad torami , chociaż z peronu numer jeden na peron numer dwa , propozycja nie została uwzględniona i nie przyjęto jej do realizacji nawet w późniejszym terminie. Czytaj dalej Milionowa inwestycja kolejowa w Choszcznie bez udogodnień dla podróżnych

Wrześniowy stan prac w torze nr 1 Kolin – Dolice

W pierwszej połowie września 2020 roku wykonawca robót wykonał bardzo wiele różnych  prac inwestycyjnych w torze szlakowym numer jeden na szlaku Kolin – Dolice. Na całym szlaku tor został już oczyszczony i zebrany został stary tłuczeń. Wzdłuż toru na poboczu została prawie oczyszczona i wyrównana już cała skarpa. Rozebrana i zdemontowana jest też  stara sieć trakcyjna wraz z całym osprzętem. Zamontowane są już wszystkie nowe słupy do wbitych wcześniej betonowych palów gdzie zamontowany będzie osprzęt i podwieszona zostanie w późniejszym terminie nowa sieć trakcyjna. Czytaj dalej Wrześniowy stan prac w torze nr 1 Kolin – Dolice

Ruszyły prace remontowe w torze jeden i trzy w Choszcznie

Od października 2020 roku ruszyły prace inwestycyjne w torze numer jeden, trzy i pięć na stacji w Choszcznie. Wbite zostały już  brakujące ostatnie pale oraz rozpoczęto do nich montaż nowych słupów sieci trakcyjnej. Nadal  trwa rozbiórka starej sieci trakcyjnej w rejonie całej stacji oraz trwa wycinka i likwidacja starych bramek od słupów sieci trakcyjnej. W torze pierwszym przystąpiono do cięcia i rozkręcania szyn oraz ich zbierania razem z podkładami. Czytaj dalej Ruszyły prace remontowe w torze jeden i trzy w Choszcznie

Wykonano pierwsze prace w torze nr 1 na szlaku Choszczno – Dolice

W pierwszej połowie października 2020 roku prace torowe prowadzone były w torze numer jeden na odcinku szlaku od Choszczna do przystanku osobowego Ziemomyśl. Na całym odcinku tor został już oczyszczony z tłucznia oraz wymieniono uszkodzone pojedyncze podkłady betonowe. Sieć trakcyjna została na razie częściowo zdemontowana. Trwają prace przygotowawcze do rozbiórki i wymiany przepustów pod torem pierwszym. Peron numer jeden na przystanku osobowym  Ziemomyśl został rozebrany wraz z całą infrastrukturą pasażerską oraz oświetleniem.  Przejazd w Ziemomyślu obecnie jest nieprzejezdny dla pojazdów drogowych z powodu prowadzonych robót. Czytaj dalej Wykonano pierwsze prace w torze nr 1 na szlaku Choszczno – Dolice

Rozebrano tymczasowy peron nr 3 w Choszcznie

W dniach od piątego do 12 października 2020 roku w Choszcznie przystąpiono do rozbierania wybudowanego latem 2019 roku zapasowego peronu trzeciego przy torze numer trzy.  Przez ponad rok zapasowy trzeci peron wykorzystywany był do krzyżowania, niektórych  pasażerskich pociągów na stacji w Choszcznie podczas prowadzenia robót inwestycyjnych na prawej stronie stacji. Po oddaniu  wybudowanego dwu-krawędziowego nowego peronu  numer dwa i oddaniu go do eksploatacji  w dniu 29 września  2020 roku peron trzeci przestał być potrzebny. Czytaj dalej Rozebrano tymczasowy peron nr 3 w Choszcznie

Niedługo otwarcie toru nr 2 szlaku Szczecin Dąbie SDA – Reptowo

W miesiącu wrześniu 2020 roku niespodziewanie nastąpiły bardzo widoczne pozytywne postępy prowadzonych prac inwestycyjnych w torze numer dwa na szlaku Szczecin Dąbie SDA – Reptowo. Zakończone zostały już prace sieciowe przy budowie i montażu nowej sieci trakcyjnej na całym szlaku i na stacji w Reptowie. Na przystanku osobowym w  Szczecinie Zdunowo oraz na peronie w Reptowie zamontowano całą infrastrukturę pasażerską dla podróżnych jak ławki, gabloty na rozkłady jazdy i wszelkie oznaczenia informacyjne. Wyznaczone i wygrodzone zostały utwardzone bezpieczne drogi dojścia dla podróżnych uwzględniając też osoby niepełnosprawne na zbudowane nowe perony. Wejście na perony przygotowane tymczasowo zostało w czołowej części peronu ze względu na trwające jeszcze prace przy przejściu podziemnym prowadzącym na peron . Czytaj dalej Niedługo otwarcie toru nr 2 szlaku Szczecin Dąbie SDA – Reptowo

Wrześniowe prace inwestycyjne na szlaku Dolice – Choszczno

We wrześniu 2020 roku rozpoczęto wykonywanie prac około-torowych przy torze numer jeden i dwa na szlaku Dolice – Choszczno. Wykorzystano możliwości wykonywania prac wstępnych w  związku z zamknięciem toru szlakowego numer dwa Dolice – Choszczno gdzie rozpoczęto wycinki rosnących drzew i krzaków w pasie ochronnym wzdłuż toru. Przystąpiono do demontażu starego odwodnienia torowiska oraz rozpoczęto poszerzanie i wyrównywanie nasypów i skarp. Po oddaniu części stacji w Choszcznie do eksploatacji 29 września  otwarto tor szlakowy numer dwa, po którym obecnie prowadzony jest ruch pociągów. Czytaj dalej Wrześniowe prace inwestycyjne na szlaku Dolice – Choszczno

Wyremontowany budynek dworca w Choszcznie już otwarty

W dniu 01 października 2020 roku o godzinie 11:00 wyremontowany budynek dworca kolejowego w Choszcznie został otwarty i przekazany do eksploatacji. Kolejowy dworzec jest  własnością Urzędu Miasta i Gminy Choszczno, która przejęła go w lipcu 2010 roku za nieopłacane przez lata podatki przez  PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie. W budynku została wydzielona część pomieszczeń przeznaczona na poczekalnię, toalety i pomieszczenie dla kasy biletowej  do obsługi podróżnych korzystających z usług różnych przewoźników kolejowych. Czytaj dalej Wyremontowany budynek dworca w Choszcznie już otwarty

Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic

W dniu 29 września 2020 roku o godz.16:20 dokonano przełączenia sterowania ruchu kolejowego z urządzeń przekaźnikowych na urządzenia komputerowe LCS. Pomimo, że wiata i peron jeszcze nie zostały do końca zrobione do eksploatacji  oddano tor numer dwa na stacji w Choszcznie oraz całą jej prawą stronę.  Pociągi od Choszczna do Słonic rozpoczęły jazdę  po wyremontowanym nowym torze numer dwa.  Tory stacyjne nr jeden, trzy, pięć w Choszcznie zostały już zamknięte i rozpocznie się teraz  ich remont. Wysoka blaszana nastawnia  górująca zawsze nad stacją na dobre zakończyła swoją pracę i zostanie rozebrana. Czytaj dalej Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic